【中吕】普天乐 答沈甥书原文翻译赏析_出自顾鉴中的作品 - 呱呱在线教育网

【中吕】普天乐 答沈甥书

作者:顾鉴中 朝代:元代
【中吕】普天乐 答沈甥书原文
天阔雁还疏,人远心犹近。贤甥有义,我岂无亲。泪从眼角流,情向书中尽。
自愧残年多愚钝,丁宁话不叙闲文。勤攻书史,常亲笔砚,承维先人。 赠朱昭信升千户
  文武继宗门,忠义全臣节。枪摇银蟒,笔走鸟蛇。箭瑞燕尾钅比,刀取猩喉
血。戴月披霜无明夜,记当先功次重叠。紫泥封昨宵到也,花银带今朝系也,褐
罗伞明日来也。 寄情
  奇遇凤鸾交,紧挽鸳鸯结。津甜稠攘,味苦离别。行去恣往来,流水无明夜。
料得名花怎肯随风谢,惹香泥燕口重叠。叹韶光看看过也,想娇溜痴痴望也,许
佳期准准来也。 修竹仕女图
  意味有谁知,心事无人问。郁孤闷翠烟缥渺,覆清寒苍雪缤纷。空闻子凤鸣,
难觅青鸾信,目断湘云咫尺天涯近。欲思不醉无归,望城头双凫早飞。喜琴外孤
鹤并美,愿天边五马追随。
【中吕】普天乐 答沈甥书拼音解读
tiān kuò yàn hái shū ,rén yuǎn xīn yóu jìn 。xián shēng yǒu yì ,wǒ qǐ wú qīn 。lèi cóng yǎn jiǎo liú ,qíng xiàng shū zhōng jìn 。
zì kuì cán nián duō yú dùn ,dīng níng huà bú xù xián wén 。qín gōng shū shǐ ,cháng qīn bǐ yàn ,chéng wéi xiān rén 。 zèng zhū zhāo xìn shēng qiān hù
  wén wǔ jì zōng mén ,zhōng yì quán chén jiē 。qiāng yáo yín mǎng ,bǐ zǒu niǎo shé 。jiàn ruì yàn wěi jīn bǐ ,dāo qǔ xīng hóu
xuè 。dài yuè pī shuāng wú míng yè ,jì dāng xiān gōng cì zhòng dié 。zǐ ní fēng zuó xiāo dào yě ,huā yín dài jīn cháo xì yě ,hè
luó sǎn míng rì lái yě 。 jì qíng
  qí yù fèng luán jiāo ,jǐn wǎn yuān yāng jié 。jīn tián chóu rǎng ,wèi kǔ lí bié 。háng qù zì wǎng lái ,liú shuǐ wú míng yè 。
liào dé míng huā zěn kěn suí fēng xiè ,rě xiāng ní yàn kǒu zhòng dié 。tàn sháo guāng kàn kàn guò yě ,xiǎng jiāo liū chī chī wàng yě ,xǔ
jiā qī zhǔn zhǔn lái yě 。 xiū zhú shì nǚ tú
  yì wèi yǒu shuí zhī ,xīn shì wú rén wèn 。yù gū mèn cuì yān piāo miǎo ,fù qīng hán cāng xuě bīn fēn 。kōng wén zǐ fèng míng ,
nán mì qīng luán xìn ,mù duàn xiāng yún zhǐ chǐ tiān yá jìn 。yù sī bú zuì wú guī ,wàng chéng tóu shuāng fú zǎo fēi 。xǐ qín wài gū
hè bìng měi ,yuàn tiān biān wǔ mǎ zhuī suí 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【中吕】普天乐 答沈甥书原文,【中吕】普天乐 答沈甥书翻译,【中吕】普天乐 答沈甥书赏析,【中吕】普天乐 答沈甥书阅读答案,出自顾鉴中的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.gggkx.com/shi/59301.html

诗词类别

顾鉴中的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语